Update foto cursus Vorden.

Maandag 01 Nov. 2021

                     Wat er nu bekend is geworden geeft  corona ongunstige cijfers.                                                 Veiligheid voor iedere deelnemer staat voorop.                                                                                        We zijn voornemens in Jan.2022 opnieuw te gaan kijken wat de mogelijkheden dan zullen zijn.                                                                                                                                                                          .   ………….      Zo gauw er meer bekend is laat ik het jullie weten via deze site…………..