Update foto cursus Vorden.

24 Aug. 2021

Zoals de laatste berichten ons vertellen is dat het een stukje bij stukje beter gaat. Dat wil niet zeggen dat we vrij zijn van deze pandemie. Maar toch kunnen wij u meedelen dat wij voornemens zijn de cursus in het voorjaar 2022  te starten. Het plan is half Januari te starten.

Het mooie is dat er meer plannen gemaakt worden.   

Hou hiervoor de plaatselijke huis aan huis blad “Contakt”                                                                      en deze maar ook de site “Welzijn Vorden”  voor meer info hierover.